Fenix 2016

 

Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo Súťaž Kultúrna pamiatka roka - Fénix 2016. Bližšie informácie tu

 

Rokovanie XX. snemu ZHMaO

 

Dňa 22. júna 2017 sa v meste Zvolen konalo rokovanie XX. snemu Združenia historických miest a obcí SR

 

Pozvánka

 

na informačné stretnutie a diskusiu so štátnym tajomníkom ministerstva kultúry Konrádom Rigóm o možnostiach finančnej podpory kreatívneho priemyslu a kultúry na Slovensku.

 

 

 

 

Fenix 2015

 

Pár fotografií zo slávnostného odovzdávania cien súťaže fénix - kultúrna pamiatka roka 2015 z Dvorany MK SR, ktorej je naše združenie popri Ministerstve kultúry SR, SPP a.s., Nadácii SPP a Spolku architektov Slovenska partnerom.

 

 

.

 

.

 

DEKD 2016

 

Propagácia Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2016

Slovenka č. 37

Slovenka č. 36

Slovenka č. 35

Slovenka č. 33-34

 

Slávnostné otvorenie DEKD na Zvolenskom zámku, 8.september 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termín: 3. - 30. septembra

Téma: Pamiatky a my

Slávnostné otvorenie: 8. september, Zvolen

 

 

DEKD 2015